วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

สงครามเย็นสงครามเย็น (Cold War)

สงครามเย็น เป็นสภาพของการเมืองระหว่างประเทศหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนับตั้งแต่ระยะสิ้นสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อ ค.ศ. 1945 เป็นต้นมา ซึ่งความตึงเครียดในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตในเวลานั้น โลกแบ่งออกเป็น 2 ค่าย คือ ค่ายเสรีประชาธิปไตยนำโดยสหรัฐอเมริกา และค่ายคอมมิวนิสต์นำโดยสหภาพโซเวียต ทั้งสองค่ายมีความแตกต่างกันทั้งในระบอบการปกครอง ระบบเศรษฐกิจและสภาพสังคม ต่างฝ่ายต่างพยายามต่อสู้เพื่อขัดขวางอำนาจของกันและกันโดยใช้วิธีต่างๆ ยกเว้น การทำสงครามโดยเปิดเผย จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นสภาพที่ไม่มีทั้งสงครามและสันติภาพ ทำให้ความตึงเครียดระหว่างโลกทั้ง 2 ฝ่าย ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นจนกลายเป็น “สงครามเย็น” (Cold War) ความขัดแย้งทางการเมืองดังกล่าวดำเนินมา 4ทศวรรษ ( 1945 –1990) และจุดสิ้นสุด เกิดขึ้นเมื่อ สหภาพ โซเวียตปฏิรูปประเทศ เกิดการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่ นายมิคาอิว กอร์บาชอฟ ขึ้นมาเป็นผู้นำ ได้ประกาศแนวนโยบายกลาสน็อต (Glasnost) และเปเรสทรอยก้า (Perestroika) โดยเปิดประเทศเข้าสู่ระบบเสรี ปรับเศรษฐกิจให้เอกชนเข้าไปประกอบธุรกิจ การผลิตและการขายให้เป็นไปตามหลักการเสนอและสนอง ปฏิรูปโครงสร้างทางการเมือง ให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพทางการเมืองมากขึ้น เปิดโอกาสให้มีเสรีภาพในการรับข่าวสารข้อมูล ลดกำลังทหารและกองกำลังภายนอกประเทศ ถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานและประเทศในยุโรปตะวันออก การปรับเปลี่ยนนโยบายดังกล่าวทำให้เกิดความไม่พอใจในกลุ่มผู้นำคอมมิวนิสต์หัวเก่า จนเกิดการปฏิวัติขึ้นแต่ล้มเหลว ทำให้พรรคคอมมิวนิสต์หมดอำนาจ ส่งผลทำให้แลตเวีย เอสโตเนีย ลิทัวเนีย ซึ่งเป็นรัฐทางทะเลบอลติกประกาศเอกราช ไม่ยอมอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต ต่อมารัฐต่างๆแยกตัวเป็นอิสระปกครองตนเอง มีผลทำให้สหภาพโซเวียตล่มสลายลงในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1991 ส่วนสาธารณรัฐรัสเซียภายใต้การนำของ นายบอริส เยลท์ซิน ได้เปลี่ยนการปกครองเป็นแบบประชาธิปไตย ประเทศบริวารของสหภาพโซเวียตในยุโรปตะวันออก เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างแยกตัวเป็นอิสระ หลายประเทศปรับเปลี่ยนการปกครองมาเป็นแบบประชาธิปไตย จากการล่มสลายของคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออก ส่งผลให้มีการสลายตัวขององค์การสนธิสัญญาวอร์ซอ องค์การโคมีคอน เมื่อเยอรมนีตะวันออกเปลี่ยนตัวผู้นำ ได้มีการทุบทำลายกำแพงเบอร์ลิน นับเป็นสัญลักษณ์ของการสิ้นสุดสงครามเย็น มีผลทำให้ประชาชนของเยอรมนีทั้งสองประเทศเดินทางเข้าออกได้อย่างอิสระ นำไปสู่การรวมประเทศเยอรมันนีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยใน ค.ศ. 1990

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น